Kolejny sukces Zakopanego – dofinansowanie na remont dworca PKP

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił wyniki konkursu na środki unijne przyznawane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zakopane otrzymało dotację w wysokości 9,7 mln złotych w ramach działania 7.2.4. transport kolejowy – infrastruktura dla obsługi podróżnych.

Continue Reading

Umowy na 6 mln zł dofinansowania podpisane

11 września na terenie Dworca PKP w Zakopanem Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula i Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys podpisali umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dwóch ważnych dla Zakopanego projektów na łączną kwotę blisko 6 mln zł. Całkowity koszt ich realizacji wyniesie blisko 19 mln zł. Modernizacji doczekają się zabytkowe budynki dworca PKP, a modernizacja energetyczna obejmie szkolne budynki na Olczy.

Continue Reading

Konsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji

Konsultacje, dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, znajdujących się w projekcie uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji przeprowadzone będą w okresie od dnia 26 lipca 2017 r. do dnia 17 sierpnia 2017 r. w formie:

Continue Reading

Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrza Miasta Zakopane informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023. W dniach 18.04.2017 r. do 10.05.2017 r. odbywać się będą konsultacje społeczne mające na celu zebranie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023.

Continue Reading