Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane zwraca się z prośbą do osób, które złożyły ankietę i oczekują na przyznanie dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (kampania „Wymień piec, póki są dotacje”) o wstrzymanie się z zakupem nowych kotłów.

Do Wydziału zgłosiły się osoby, które licząc na możliwość późniejszego zwrotu środków, same dokonały zakupu kotła. Warunkiem otrzymania dotacji jest jednak uprzednie podpisanie umowy na dofinansowanie z Urzędem Miasta, po dostarczeniu przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych dokumentów. Samodzielny zakup bez uprzednio podpisanej umowy to ryzyko braku możliwości zwrotu poniesionych wydatków, a także nieodpowiedniego doboru urządzenia grzewczego, niespełniającego wymogów wynikających z programu dotacyjnego.

We wrześniu 2017r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przyznał miastu Zakopane dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 8,23 mln złotych na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania (działanie 4.4.2 i 4.4.3). Obecnie przygotowywany jest regulamin uczestnictwa w programie. W najbliższych tygodniach planowane jest podpisanie umowy przez burmistrza oraz marszałka województwa. Urząd stara się, aby pierwsze umowy mogły być zawierane już w grudniu 2017, a pierwsze wymiany kotłów powinny ruszyć w przyszłym roku. W ciągu 3 lat ma zniknąć 700 nieekologicznych kotłów węglowych, które zostaną zastąpione przyłączeniami do sieci geotermalnej, gazowej, a tam gdzie brak odpowiedniej infrastruktury – kotłami na pelet czy ekogroszek, spełniającymi wymagania najwyższej piątej klasy emisyjnej i ekoprojektu.[/vc_column_text]

tekst: Piotr Manowiecki

[/vc_column]
[/vc_row]