Kierunki rozwoju Zakopanego określają strategiczne dokumenty,
wypracowane przy udziale mieszkańców.
Każdy z nich zawiera szczegółową diagnozę stanu obecnego
oraz
rekomendowane kierunki zmian.

Strategia rozwoju

To najważniejszy dokument. Wyznacza zadania dla miasta we wszystkich obszarach: Ludzie, Życie, Zarządzanie, Mobilność, Środowisko, Gospodarka.

zobacz więcej

Plan transportowy

Określa, jakie działania trzeba podjąć, by usprawnić wszystkie rodzaje poruszania się po mieście.

zobacz więcej

Gminny program rewitalizacji

Określa, jakie działania trzeba podjąć na obszarach rewitalizacji, by były to miejsca lepsze do życia.

zobacz więcej

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Określa, jakie działania trzeba podjąć, by trwale poprawić jakość powietrza w Zakopanem.

zobacz więcej

Środki zewnętrzne

Do zrealizowania określonych w dokumentach strategicznych zadań potrzebne są spore pieniądze. Dlatego pozyskujemy środki z funduszy zewnętrznych. Pozyskaliśmy już ponad 60 mln zł z funduszy unijnych i złożyliśmy kolejne wnioski na 18 mln zł.

zobacz więcej

Aktualności