Rozmowy na szczycie… Gubałówki! O rozwoju miasta Zakopane i jego przyszłości, o priorytetach rozwojowych Gubałówki. Dziękujemy za liczne przybycie i inspirację do myślenia strategicznego na temat miasta i jego poszczególnych części.

Dziękujemy Mieszkańcom Gubałówki oraz wszystkim Mieszkańcom całego Zakopanego, za wspólny namysł nad rozwojem miasta!