inwestycje

Inwestycje

Kto to robi?

Wszystkie inwestycje przygotowuje i nadzoruje Wydział Strategii i Rozwoju. Często pomagają nam pracownicy innych wydziałów oraz zewnętrzni eksperci.

Jak to się robi?

Od A do Z, czyli krótki przewodnik po długiej drodze od zdiagnozowania potrzeby, poprzez pomysł do zrealizowania inwestycji.

Skąd są środki?

Wszystkie inwestycje finansowane są ze środków budżetu miasta. Coraz częściej pozyskujemy też znaczące dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Więcej

Skąd są środki?

Do tej pory wszystkie inwestycje były finansowane ze środków pochodzących z budżetu miasta i zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wiele kluczowych inwestycji nie byłoby jednak możliwych bez pozyskania środków zewnętrznych. Kluczowy sposób finansowania, zwłaszcza dużych projektów infrastrukturalnych, to fundusze europejskie. Bez tych środków nie byłoby możliwe przystąpienie do takich inwestycji jak modernizacja dworca kolejowego, przebudowa Równi Krupowych, modernizacja zabytkowej willi Czerwony Dwór czy też przebudowa placu w Kuźnicach. Warto pamiętać, że lata 2014-2020 to ostatnia szansa na pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Aplikujemy też o środki Ministerstwa Infrastruktury na rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej. W tym przypadku co rok można ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu drogowego. Korzystamy również z krajowych środków na infrastrukturę, np. z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie obiektów sportowych, te jednak pojawiają się bardzo nieregularnie.

Na wszystkie inwestycje, bez względu na pozyskane fundusze zewnętrzne, konieczne jest zaciągnięcie kredytów bankowych. Samorząd jako kredytobiorca jest jednak traktowany przez banki jako bardzo bezpieczny klient, dzięki czemu otrzymujemy bardzo korzystne oprocentowanie, znacznie niższe niż oprocentowanie kredytów komercyjnych.

schowaj

tekst: Łucja Łukaszczyk