Konkurs rozstrzygnięty!

Do konkursu mogły przystąpić dwójki lub trójki uczniów szkół zakopiańskich (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

Jakiej aktywności oczekiwaliśmy? Wykorzystania telefonów komórkowych jako amatorskich kamer służących do przeprowadzenia sondy ulicznej poświęconej wizji rozwoju miasta Zakopane. Zebrany materiał winien być następnie zmontowany (z pomocą jednego z ogólnodostępnych, darmowych programów) w formie klipu, obejmującego wyselekcjonowane fragmenty wypowiedzi napotkanych rozmówców.

Jakie warunki? Jedna sonda winna obejmować wypowiedzi nie mniej niż 20 i nie więcej niż 30 osób.

Temat przewodni? Rozwój zakopanego w ujęciu: Zakopane dziś – Zakopane za 10 lat. W kwestii sposobu formułowania pytań – swoboda twórcza autorów sondy.

Ważne było, by osiągnąć zamierzony cel: zapytać o dwie kwestie: o dziś i o jutro, usłyszeć, co dziś najbardziej podoba się rozmówcom w Zakopanem, z czego rozmówcy są najbardziej zadowoleni, co uważają za najsilniejszą stronę miasta oraz co, ich zdaniem, wymaga rozwoju, zmiany, poprawy. Namawialiśmy też do prowadzenia sondy w różnych miejscach.

Jacy rozmówcy? W puli rozmówców winni znaleźć się, w zbliżonych proporcjach, mieszkańcy i turyści, kobiety i mężczyźni, starsi i młodsi. Namawialiśmy do dbałości o możliwie duże zróżnicowanie grona rozmówców.

Czas na zebranie i opracowanie materiału? Zebranie – od 1 maja do 8 maja. Czas na oddanie zmontowanego materiału (oraz materiałów źródłowych, czyli „surowych” nagrań rozmów bez „obróbki”) do 12 maja, najlepiej za pomocą www.wetransfer.com.

Co można było wygrać? Nagrody pieniężne: I miejsce: 1000 zł, II miejsce 600 zł, III miejsce 400 zł

W ramach konkursu złożono dwie prace w formie nagranych filmów. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Wiktora Łukaszczyka, Zastępcy Burmistrza Miasta Zakopane, uznała, że zwycięską parą uczniów są: Karolina Sypniewska i Kamil Nowak. Drugie miejsce zajęli Aleksander Krupa i Kamil Serafin.

Realizacja konkursu to element szerzenia wśród uczniów szkół postaw obywatelskich. Konkurs jest zarazem integralną częścią procesu opracowywania Strategii Rozwoju Miasta.