Burmistrza Miasta Zakopane informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023. W dniach 18.04.2017 r. do 10.05.2017 r. odbywać się będą konsultacje społeczne mające na celu zebranie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

1.poprzez bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami dnia 09 maja 2017 r., godz. 17.00, w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane

2.poprzez pisemne składanie wniosków i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania na stronie Urzędu Miasta Zakopane, pod adresem www.zakopane.eu/rewitalizacja)

3.poprzez zbieranie uwag ustnych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023 oraz formularz konsultacyjny, są dostępne do dnia 10 maja 2017 r. do wglądu w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej Urzędu Miasta Zakopane (pokój 18f), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.eu/rewitalizacja).

Pliki potrzebne do pobrania znajdują się na stronie:

http://www.zakopane.eu/aktualnosci/kwiecien-2017/konsultacje-spoleczne-dot-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-dla-miasta-zakopane-na-lata-2016-2023