W Urzędzie Miasta Zakopane odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu przedstawicieli mieszkańców i organizacji pozarządowych działajacych na rewitalizowanych terenach. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza Miasta Zakopane, w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji.

Podczas spotkania burmistrz Wiktor Łukaszczyk przedstawił historię pracy nad Gminnym Programem Rewitalizacji oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w jego tworzenie.

– Dokument ten jest wielowymiarowy i ściśle skorelowany z innymi dokumentami dotyczącymi rozwoju naszego miasta. Nie jest on tylko formalnością. Chcemy, żeby ten dokument był żywy i temu ma służyć praca Komitetu Rewitalizacji – mówił burmistrz Łukaszczyk.

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Wojciech Stankiewicz oraz Kinga Ripper-Miksiewicz z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, która koordynowała przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, zaprezentowali wszystkie przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji, które wynikają z przyjętego programu. Członkowie Komitetu zapoznali się ze szczegółami inwestycji prowadzonych na terenie miasta.

W ostatnim punkcie spotkania członkowie wybrali spośród siebie przewodniczącego – Jakuba Jan Pawlicę oraz wiceprzewodniczącego – Mateusza Łękawskiego, którzy kierować będą pracami Komitetu.