W dniu 20 maja 2016 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące możliwości zagospodarowania budynków dworca PKP w Zakopanem. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i osoby prowadzące spotkanie – Rafał Garpiel i dr Janusz Jeżak.

Uczestników spotkania powitał Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula oraz Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane Pan Wiktor Łukaszczyk.

Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej Pan Wojciech Stankiewicz, który przybliżył uczestnikom spotkania historię projektu oraz uwarunkowania realizacyjne wynikające z położenia analizowanych budynków w obszarze kolejowym.

Przed rozpoczęciem zasadniczej dyskusji co do możliwych wariantów nowych funkcji w analizowanych budynkach, projektant przebudowy dworca zwrócił uwagę na: ograniczenia wynikające z wytycznych konserwatorskich, konieczność utrzymania w niewielkim zakresie pierwotnych funkcji dworca (kasy dworcowe, poczekalnia) oraz specyficzny układ pomieszczeń wewnątrz budynków.

Dyskusja rozpoczęła się od zaprezentowania przez prowadzących układu pomieszczeń wraz z określeniem ich powierzchni. W trakcie ponad dwu godzinnej dyskusji pojawiały się różne koncepcje na wykorzystanie przestrzeni dawnego dworca. Zasadniczo zgadzano się co do konieczności społecznego wykorzystania istniejących przestrzeni, szukając jednak rozwiązań umożliwiających wprowadzenie w ograniczonym zakresie funkcji komercyjnych, które mogłyby obniżyć koszty utrzymania obiektów.

Przeprowadzona dyskusja była bardzo owocna i pokazała jak ważnym miejscem w przestrzeni miasta jest Dworzec i jego otoczenie, zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w dyskusji i inspiracje. Temat rewitalizacji przestrzeni centrum będzie powracał na etapie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji i już teraz gorąco zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach.