W związku z Uchwałą Nr XXXIX/595/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 06 października 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza się nabór na członków Komitetu Rewitalizacji.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje kandydatury pisemnie na wzorze deklaracji stanowiącej załącznik nr 1 do Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (dostępna do pobrania poniżej, na Dzienniku Podawczym oraz w pokoju 18f Urzędu Miasta Zakopane). Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r. – wypełnioną deklarację należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane (ul. Kościuszki 13) lub przesłać na adres mailowy: konsultacje@zakopane.eu

Więcej TUTAJ