19 maja odbyło się spotkanie z zakopiańskimi przedsiębiorcami. Spotkanie to było zorganizowane na prośbę lokalnych środowisk i miało na celu poszerzenie obserwacji w strategicznym obszarze jakim jest bez wątpienia lokalna gospodarka.

W spotkaniu uczestniczyli zarówno lokalni przedsiębiorcy jak i osoby mieszkające poza Zakopanem, a prowadzące na terenie miasta swoje firmy.

Z uwagi na uczestników spotkania tematyka spotkania ograniczona została do jednego z obszarów strategicznych jakim jest gospodarka. Nie przeszkodziło to jednak wskazywać problemy dotyczące innych obszarów, a mające wpływ na funkcjonowanie lokalnej gospodarki.

W trakcie dyskusji zwracano uwagę na konieczność podjęcia zdecydowanych działań w obszarze eliminacji szarej strefy i wsparcia (niekoniecznie finansowego) podmiotów lojalnie płacących podatki. Przedsiębiorcy zgodnie uważali, że konieczne są kroki zmierzające do większej koordynacji działań między urzędem miasta a środowiskami biznesowymi, tak by obie strony mogły wspierać rozwój miasta.

Szczególnie istotnym elementem podkreślanym w trakcie dyskusji był spójny system promocji miasta oraz usług oferowanych na jego terenie.

W trakcie spotkania poruszono wiele wątków, które staną się istotną inspiracją przy formułowaniu założeń do Strategii Rozwoju Miasta.