SrodkiZewnetrzne

Środki zewnętrzne

Kto się tym zajmuje?

Pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych zajmuje się Wydział Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej.

Więcej

Jak wygląda cały proces?

Przyznanie dofinansowania poprzedzają zazwyczaj dwa lata intensywnej pracy.

Więcej

Kto się tym zajmuje?

Przygotowanie wniosków aplikacyjnych i nadzór nad całym procesem należy do referatu Współpracy Europejskiej, który tworzą: Arkadiusz Szymczyk, Ines Menendez-Kwiatkowska oraz Joanna Żelechowska. Biorą w tym udział również pracownicy merytoryczni innych wydziałów oraz eksperci zewnętrzni.

schowaj

Jak wygląda proces pozyskiwania dofinansowania?

Aplikowanie o środki z funduszy europejskich ma charakter konkursowy. Przyznanie dofinansowania ze środków unijnych poprzedzają dwa lata intensywnej pracy. Zanim wypełnieni się szczegółowy, kilkudziesięciostronicowy wniosek, trzeba przygotować dokumentację projektową. Wszystko musi opierać się też na studiach wykonalności lub wieloletnich planach dotyczących danej dziedziny. Często przeprowadzane są także badania i/lub konsultacje społeczne. Od złożenia wniosku mija mniej więcej pół roku, zanim odpowiednia instytucja, która dysponuje funduszami, rozstrzygnie konkurs na dofinansowania. Przez cały ten czas jesteśmy w stałym kontakcie z tą właśnie instytucją, aby – poprzez dopracowanie ostatecznej wersji projektu – zwiększyć jego szanse w konkursie.

schowaj

W latach 2015-2017 pozyskaliśmy już 62 MLN ZŁ

 • prawie 12,2 mln zł na Usprawnienie transportu między Dworcem PKP a Kuźnicami w Zakopanem wraz ze stworzeniem zintegrowanego centrum przesiadkowego przy Dolanej Stacji Kolejki Linowej na Kasprowy Wierch. Powstanie m.in. ścieżka rowerowa na całym odcinku oraz przebudowany zostanie plac w Kuźnicach.
 • ponad 11 mln zł na Budowę zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem na terenie przy dworcu PKP.
 • ponad 9,7 mln zł na Przebudowę budynków dworca PKP wraz z budową parkingu w celu dostosowania do nowych funkcji związanych z obsługą ruchu pasażerskiego. Powstanie m.in. parking Park&Ride ze stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych oraz stojakami na rowery.
 • ponad 5,1 mln zł na Modernizację zabytkowych budynków dworca PKP w Zakopanem na cele kulturalne. W budynkach powstanie m.n. mediateka, informacja turystyczna i klub muzyczny.
 • ponad 6,5 mln zł na Rozwój sieci ciepłowniczej w Zakopanem poprzez inwestycje w podłączenie do sieci geotermalnej oraz wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa gazowe i biomasę. Dofinansowanie pozwoli wymienić 500 starych pieców węglowych w ramach kampanii Wymień piec, póki są dotacje.
 • prawie 1,7 mln zł na Wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe w Zakopanem, czyli dofinansowanie do wymiany 200 starych pieców węglowych w ramach kampanii Wymień piec, póki są dotacje.
 • prawie 5,4 mln zł na Rewaloryzację miejskich terenów zielonych w Zakopanem, czyli pielęgnację zieleni w miejskich parkach oraz przy głównych ulicach, a także odnowę Dolnej Równi Krupowej, na której powstaną m.in. ścieżki rowerowe i toalety publiczne
 • ponad 3,8 mln zł na Modernizację zabytkowej willi Czerwony Dwór na cele kulturalne. W budynku powstanie centrum twórczości ludowej związanej z podhalańskimi artystami i rzemieślnikami.
 • prawie 2,6 mln zł na zakopiańską część polsko-słowackiego projektu Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza.
 • ponad 1,4 mln zł na wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, biologicznych, chemicznych i geograficznych w czterech zakopiańskich szkołach oraz dodatkowe zajęcia w ramach projektu Kompetencje – klucz do sukcesu.
 • ponad 1 mln zł na Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej regionu podhalańskiego poprzez budowę kompleksu obiektów wielofunkcyjnych. Na Olczy powstaną boiska do gry w piłkę nożną i piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, korty do tenisa ziemnego oraz bieżnia lekkoatletyczna i do skoku w dal.
 • ponad 773 tys. zł na Popularyzację zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego, w ramach której w mieście pojawią się m.in. grające ławeczki multimedialne oraz przeprowadzony zostanie cykl warsztatów artystycznych i rękodzieła.
 • ponad 618 tys. zł na Głęboką termomodernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3.
 • prawie 123 tys. zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zakopane, który umożliwia staranie się o dofinansowania na konkretne projekty rewitalizacyjne.
 • prawie 69 tys. zł na wspólny z Popradem projekt Miasto ludziom – ludzie miastu, który obejmuje m.in. stworzenie aplikacji związanej z zabytkami Zakopanego i Popradu.

Złożyliśmy kolejne wnioski na ponad 18,5 MLN ZŁ

 • Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych (Górna Rówień Krupowa) oraz stadionu sportowego na Orkana – wniosek o ponad 14,7 mln zł
 • Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji wraz z budową wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią – wniosek o ponad 3,8 mln zł dofinansowania 

Aktualności

tekst: Łucja Łukaszczyk