Remont Czerwonego Dworu przy ul. Kasprusie idzie pełną parą. Nowy blask zyskują drewniana elewacja i dach budynku. Ekipa budowlana pracuje również w środku, gdzie między innymi czyszczone są ściany i bogato rzeźbione krokwie.

Szacunkowy koszt modernizacji zabytkowej willi Czerwony Dwór wyniesie 6,7 mln zł. Remont finansowany jest z funduszy europejskich (ponad 3,8 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami) oraz budżet miasta.

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2018 r.