W dniu 16 maja przeprowadzono zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami Tatrzańskiego Parku Narodowego. W spotkaniu uczestniczył Pan Szymon Ziobrowski Dyrektor Parku.

W trakcie spotkania dyskutowano szereg zagadnień ogniskujących się wokół takich tematów jak: udostępnianie parku, ochrona zasobów przyrodniczych parku, edukacja dzieci i młodzieży, edukacja turystów (przyrodnicza, ekologiczna, z zakresu bezpieczeństwa poruszania się po górach), edukacja prawna w zakresie norm ochrony przyrody czy też promocja Tatr.

Ważną częścią spotkania były zagadnienia związane z bieżącą i przyszłą współpracą Parku z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz Urzędem Miasta Zakopane. Na spotkaniu podkreśloną wagę współpracy, jako kluczowego czynnika dla rozwoju miasta i ochrony wartości przyrodniczych Tatr.

Istotną częścią spotkania była dyskusja nad możliwymi formami wspólnego planowania rozwoju miasta. Wymieniano możliwość podjęcia wspólnych badań nad zagadnieniami ważnymi z punktu widzenia rozwoju obszarów górskich, pozyskiwaniem środków zewnętrznych (zarówno krajowych jak i zagranicznych) czy też współpracy przy budowie miejskiego systemu informacji turystycznej.

Spotkanie było bardzo inspirujące. W jego trakcie zasygnalizowano kilka ważnych dla rozwoju miasta zagadnień, które potwierdzają jak ważne jest patrzenie na rozwój miasta zarówno przez pryzmat miejski jak i ten tatrzański.